כללי הפסיקה לעריכת שימוע לפני פיטורים

 יחסי עובד-מעסיק  מתקיימים  מיום קליטתו של העובד  במקום העבודה ואף לפני כן בתהליך הגיוס ועד יומו האחרון בו.
 על המעסיק להתייחס לעובד באופן אנושי ומכבד, לכל אורך הדרך, גם כאשר יש רצון לסיים את הקשר הזה.
לכן, אם מחליטים לפטר עובד מכל סיבה שהיא, חובה לבצע הליך פיטורין כחוק- קרי ביצוע שימוע ומתן הודעה מוקדמת.
כיצד לערוך שימוע
לפני פיטורי העובד, על המעסיק לקיים לעובד שיחת שימוע.
בשיחת השימוע יוצגו בפני העובד הנימוקים לסיום את העסקה , בין אם מדובר בצמצומים או שינויים במבנה הארגוני של החברה או  אי שביעות רצון מתפקודו.
בסיום השימוע  יש לתת לעובד ההזדמנות להשמיע את טיעוניו בעד המשך העסקתו. עובד שפוטר ללא שימוע או בהליך שימוע לקוי, רשאי לתבוע את המעסיק בבית הדין לעבודה ולבקש מבית הדין לבטל את הפיטורים, או לחלופין לתבוע פיצוי בגין הליך פיטורים לא תקין.​
 
הכללים שנקבעו בפסיקה -החובות החלים על המעסיק בזמן השימוע :
להיערך לשיחת השימועיש לתת לעובד זמן סביר  .1
2. העובד זכאי להיות מיוצג עי עו"ד או כל אחד אחר לבחירתו בשימוע4. בהזמנה לשימוע יש לפרט את הטענות הקיימות נגד העובד ולהציג בפניו מידע ומסמכים רלוונטים.
5. יש להתחשב ככל האפשר  לבקשת העובד לדחיית השימוע על מנת לאפשר לו להערך אליו .
6. המעסיק נדרש לתעד את שיחת השימוע  כולל תגובות העובד  באמצעות פרוטקול . ולהחתים העובד על העתקו .
7. על השימוע להיערך בתום לב ובנפש חפצה ואין לערוך כאילו מדובר בטקס כדי לצאת לידי  חובה.
8. במהלך השימוע יש להציג בפני העובד את הטענות כנגדו ולאפשר להגיב עליהן.
9. יש לוודא שהעובד מבין שמדובר בהליך שימוע ומה תוצאות האפשריות
10. לאחר עריכת השימוע יש לשקול את טיעוני העובד  וכן לקחת בחשבון את דיברי העובד טרם החלטה הסופית.
11. פיטורים מידיים לאחר השימוע עלולים להחשב לפיטורים שהוחלט עליהם עוד לפני קיום השימוע.
12. יש חובת שמירת העתק של כל המסמכים הנוגעים לשימוע- הזימון לשימוע הפרוטקול השימוע – על מנת שניתן יהיה להוכיח בהמשך בבית הדין שהשימוע התקיים כדין.
האמור לעיל מובא כמידע בלבד, ואין לראות בו משום ייעוץ משפטי ו/או המלצה לנקיטת פעולה.

Coi בניית אתרים
דף הבית